24/1/14

24-26 Γενάρη στο Ίσκρα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/1 
στις 20:00(αυστηρά!)
Συνάντηση κινηματογραφικής ομάδας!

στις 21:00 ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ

Κυριακή 26/1
στις 14:0Συντροφική Κουζίνα

 στις 21:00 ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
"Κing of Devil's island"