17/6/22

Γλέντι για την οικονομική ενίσχυση της ΣΣΠ στο στέκι ΙΣΚΡΑ στις 19/06