7/8/15

Το ΣΤΕΚΙ ΙΣΚΡΑ θα είναι ανοιχτό μέχρι τις 23/8 κάθε Πέμπτη - Παρασκευή - Σάββατο και Κυριακή μετά τις 21:00.