24/6/14


ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΟΥΝΗ
LIVE ROCK
ΑΠΟ ΤΙΣ 21:00
ΜΕ ΤΟΥΣ 
POKE SMOT